Skip to main content

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 01Д/2018

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА -бр. 01Д/2018

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈНМВ- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:09.05 2018. године до 10:00 часова
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:09.05.2018. године у 10:30 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download