Skip to main content

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЈН 3У/2020

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ -УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 3У/2020
План набавки: 1.2.3

Ознака из општег речника набавке: 55300000-Услуге ресторана и услуге послуживања храном

 

 
 
Powered by Phoca Download